دوره حضوری عکس خوانی ذهنی

بدون امتیاز 0 رای
تومان۱.۱۹۹.۰۰۰

دوره حضوری عکس خوانی ذهنی شامل سر فصل های زیر است: ۱-آماده سازی ۲-پیش نمایش ۳-عکس برداری ۴-پسا نمایش ۵-فعالسازی…

تومان۱.۱۹۹.۰۰۰