نحوه باز پس گیری مبلغ و یا عودت کالا

دوره ها

اگر چه در دوره های آموزشی شرکت کرده اید سیاست رفتاری و ضمانت نامه میتواند به شما کمک کند. در واقع تمامی دوره های آموزشی، یک سری قواعد دارند. لطفا قبل از شرکت در دوره های آموزشی حتما از پشتیبانان در این باره سوال بپرسید.

فروشگاه کتاب

اگر چه از فروشگاه کتاب محصولی را خرید کرده اید، تا ۴۸ ساعت بعد میتوانید محصول را مرجوع نمایید. البته باید اضافه کرد که بعضی از محصولات شامل مرجوعی نمیباشد که در سایت ذکر شده اند.