تصویر اصلی صفحه

مدرس خودسازی و توسعه فردی از طریق آگاهی خلاق

موسس و بنیانگذار گروه آموزشی ویدا

برگزار کننده دوره های افزایش اعتماد به نفس ،فن بیان و عزت نفس در اصفهان

صاحب برند رادیو انگیزه صفحه پادکست اختصاصی

بنیانگذار فروشگاه کتاب اینترنتی کتاب دربست